Android fiskalne tlaciarne

Varikosette

Čo je to presne zariadenie na určenie fiškálnej tlačiarne a aká je prísna oddanosť tejto inštitúcie? Pokúsme sa o tom premýšľať a trochu preskúmať túto tému.

Všeobecne povedané, finančná tlačiareň je predovšetkým jedlo, ktoré registruje príjmy, ktoré vyplývajú z maloobchodného predaja. Táto registrácia sa samozrejme uskutočňuje na účely daňového vyrovnania. Ide o tzv aj o DPH. Aby bola fiškálna tlačiareň zaradená do súboru na tento účel - okrem všetkých súhlasov s listom zákona - musí byť takto homologovaná.

Na rozdiel od fiškálnej meny nemôže finančná tlačiareň fungovať úplne nezávisle. Chce byť pripojený k počítaču. Prevádzka tohto stroja je registrácia, ako aj výtlačok potvrdení. Treba tiež spomenúť, že fiškálna tlačiareň je v poradí tzv. Počítačových predajných systémov. Pre tento prípad tu môžeme spomenúť pokladne POS. Mal by stále premýšľať o tom, že na registráciu potvrdenia na fiškálnej tlačiarni môžeme použiť ľubovoľný počítačový program, ktorý dokáže ovládať tlačiareň pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tiež dôležité, aby programy využívajúce fiškálne tlačiarne nemuseli byť homologované. Medzitým je komunikačný protokol široko otvorený. Jeho dostupnosť nájdete na kartách výrobcov tlačiarní.

Pripomeňme, že každý predajca, ktorého vplyv bol krajší ako limitná hodnota, ktorá bola úzkostlivo definovaná Ministerstvom financií NB, je nútený vážne zaregistrovať maloobchodný predaj a konať až do poslednej fiškálnej sumy alebo fiškálnej tlačiarne.

Nepochybne, fiškálna tlačiareň tlačí špecifické fiškálne príjmy pre kupujúcich. Nie všetko. Pretože na riadiacom valci, tlačia aj svoje kópie (tj príjmy. Preposielajú sa na archiváciu. Samozrejme, vytlačený doklad by mal byť - a hneď po predaji - daný zákazníkovi. So zmenou, kópie napísané na kontrolných valcoch by mal vlastniť predávajúci sám. Je to asi presne päť rokov. Zároveň treba spomenúť aj túto skutočnosť: už niekoľko rokov sa očakáva, že si v elektronickej podobe uloží kópiu tlačených textov. Krátko po ukončení každého predajného dňa je užívateľ povinný tak urobiť na sumu tzv denný výkaz - fiškálny.