Nakup pokladnice v spolocnosti

Začali ste konečne svoju ekonomickú energiu alebo ste rozšírili svoje obzory o rôzne oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz prišlo na to, aby ste si kúpili pokladničnú pokladňu, a zaujíma vás, či ju môžete rozdeliť na akúkoľvek náhradu.Mám dobrú a nízku správu. Počítanie nákupných nákladov z pokladnice je ďalšie, ale pri nákupe prvej pokladnice. Na úspech novej alebo novej pokladnice nemôžete počítať so zľavou.

Dôvody prijatia pomociMožno najskôr o tom, čo robí váš nákup hotovosti. A potom:- môžete odpočítať DPH uzatvorenú v hodnote pokladnice,- môžete zahrnúť náklady do výšky daňovo uznateľných nákladov,- môžete odpočítať 90% čistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak chcete vytvoriť takéto bonusy, musíte vytvoriť určité podmienky. Tu sú:- nákup a zdaňovanie pokladnice sa musí vykonať pred povinnosťou registrácie pokladnice,- miesto inštalácie pokladnice musíte nahlásiť vedúcemu daňového úradu do 7 dní od jej udelenia,- vášmu daňovému úradu musíte poskytnúť výpis z evidencie o hodnote registračných pokladníc a prostredí ich použitia. Vyhlásenie sa musí poskytnúť pred začiatkom záznamu (najskôr v predchádzajúci deň,- mali by sa vykonať prvé a kontrolné kontroly,- prichádza v plnej výške za hotovosť a má konečnú platbu,- mali by ste začať nahrávať v zákonnom titule.Čo ak ste daňovník, ktorý pracuje na pracovných miestach odstránených z dane, alebo ste povinný zaznamenať obrat pomocou pokladníc? Namiesto odpočtu môžete získať náhradu.musíte:- spustiť nahrávanie najneskôr v aktuálny dátum- predložte vyššie uvedené výpis z počtu registračných pokladníc a miesta použitia,- predložiť oznámenie o prostredí inštalácie pokladnice,- zaplatiť celý pokladňu.

dizajnA musíte podať žiadosť:- meno, meno a spoločnosť daňovníka,- podrobnosti o adrese,- daňové identifikačné číslo,- pre daňovníkov, ktorí poskytujú služby v oblasti informovania a nákladnej dopravy osobnými a batožinovými taxislužbami - informácie o licenčnom čísle na vytvorenie cestnej dopravy taxíkom, ako aj o registračnom a bočnom čísle taxi, v ktorom bola zriadená registračná pokladnica.Vrátenie dane trvá do 25. dňa odo dňa podania žiadosti daňovníkom.Náhrada za odpočítanie nákupných nákladov z pokladnice je rovnaká ako v trojročnej sezóne odo dňa začatia zaznamenávania:- prestanete používať pokladňu, zastavíte kampaň v poslednej,- likvidácia je otvorená,- je vyhlásený konkurz,- predaj podniku alebo domu a študent nebude môcť transakciu dokončiť.