Piktogram nebezpecenstvo vybuch 2

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Presúva sa na dátové produkty pre prácu v zónach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Príslušné výrobky musia spĺňať prísne požiadavky obmedzené nielen na bezpečnosť, ale aj na ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V prípade ustanovení predmetného normatívneho aktu je úroveň kolaterálu a okrem toho súvisiace postupy posudzovania podmienené predovšetkým stupňom ohrozenia životného prostredia, v ktorom budú špeciálne zariadenia fungovať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí spĺňať konkrétny výrobok, aby mohol byť v potenciálne výbušnom prostredí. A ktorá zóna je to? V prvom rade tu hovoríme o baniach z čierneho uhlia, kde je veľké riziko explózie metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Sú dvaja z nich. V počte dielov sa používajú zariadenia, ktoré sa používajú v banskom podzemí aj na povrchoch, ktoré môžu byť ohrozené metánom. Druhá skupina stúpa na zariadenia, ktoré sa zavádzajú na špeciálne miesta a ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné požiadavky pre všetky zariadenia pohybujúce sa v blízkosti nebezpečenstva výbuchu metán / uhoľný prach. Citlivejšie požiadavky sa však dajú ľahko nájsť v harmonizovaných hodnotách.

Treba mať na pamäti, že riady, ktoré sú povolené na čítanie v oblastiach ohrozených výbuchom, by mali byť označené značkou CE. Za značkou by malo nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť pevné, viditeľné, trvanlivé a jednoduché.

Notifikujúci orgán skúma celý bezpečnostný systém alebo jeden nástroj, aby zabezpečil, že je v súlade so zákonom a očakávaniami smernice. Treba tiež pripomenúť, že od 20. apríla 2016 bude súčasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.