Potravinarska technologia z listkoveho cesta

Smernica ATEX, známa tiež ako smernica o novej pozícii, je skutočnosťou, ktorej nadradeným cieľom je aproximácia právnych predpisov členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o veľkosť ochranných systémov a zariadení, ktoré sa prijímajú v blízkosti metánu alebo uhoľného prachu.

V prvom rade táto informácia definuje hlavné bezpečnostné požiadavky, široký sortiment výrobkov a navyše prostriedky preukazovania spolupráce s uplatniteľnými bezpečnostnými požiadavkami.Základnú prácu v zásade zohrávajú európske normy, ktoré podrobne opisujú technické spôsoby preukazovania zhody s bezpečnosťou. Ak je článok porovnateľný s pravdou, znamená to spolu s informáciami aj jeho súhlas s dôležitými bezpečnostnými požiadavkami.Spoločné požiadavky atex na zariadenia a ochranné systémy užitočné v potenciálne výbušných oblastiach sú uvedené v prílohe II k smernici. Hovorí sa o všeobecných požiadavkách, výbere materiálov, dizajne a forme, potenciálnych zdrojoch vznietenia, hrozbách vyplývajúcich z vonkajších činností, požiadavkách na bezpečnostné zariadenia a integrácii požiadaviek zabezpečujúcich bezpečnosť systému.Spolu s požiadavkami musí výrobca zvážiť zabránenie vzniku výbušnej atmosféry pomocou doplnkových a ochranných metód, zabránenie vznietenia výbušnej atmosféry, zastavenie alebo obmedzenie výbuchu.Dánsko a ochranné systémy by mali byť skutočne skonštruované tak, aby čo najlepšie predchádzali možnosti výbuchu. Mali by sa ustanoviť so znalosťou technických znalostí. Časti a súčasti zariadení musia stabilne pracovať spolu s informáciami výrobcu.Každé zariadenie, obranný systém a zariadenie by mali mať označenie CE.Materiály používané na sieť zariadení alebo ochranných systémov nemôžu byť horľavé. Nesmie dochádzať k žiadnej reakcii medzi nimi a atmosférou, ktorá by mohla spôsobiť potenciálnu explóziu.Jedlá a ochranné opatrenia nesmú spôsobiť zranenia alebo nové zranenia. Musia zabezpečiť, aby zisk z ich pomoci nevytváral príliš vysokú horúčku a žiarenie. Nesmie existovať žiadne elektrické nebezpečenstvo ani nesmie ovplyvniť nebezpečné situácie.