Uzemnenie kolko ohmov

Elektrostatické uzemnenie je mimoriadne dôležitou skutočnosťou v priemysle a pre prepravu horľavých plynov a iných látok, ako sú kvapaliny alebo prášky. Keď sa akumuluje elektrostatický náboj v blízkosti horľavých materiálov, vzniká nebezpečenstvo.

Každý rok v celej Európe vstúpi do viac ako 400 nehôd, ktoré sú, samozrejme, spôsobené týmito javmi. Zapálenie, požiare a dokonca aj výbuchy je pomerne reálne nebezpečenstvo, ktoré človek má zdravé myslenie a investor v tejto oblasti.

S príplatkom prichádzame s mechanizmami a systémami elektrostatického uzemnenia. Ich použitie v myslení sa vzťahuje na spojenie ohrozených prvkov s nízkou odolnosťou na predmet uzemnenia pomocou vhodnej svorky. Existuje obrovský počet ich metód na štvorhranných, naskrutkovaných, upevnených v samotnom kryte kontajnera. Vyvinutejšie systémy tiež umožňujú monitorovanie uzemnenia v reálnom čase. V súvislosti s inými zariadeniami sa nesmie vydávať výrobok alebo na ňom pracovať v prípade problémov so zemnením. Niektoré metódy fyzicky blokujú takúto možnosť uzavretím ventilu alebo výplne, čo stojí za to v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obídenie bezpečnosti. Tento model riešenia je obyčajne zameraný na železničné a cestné cisterny.

Pomerne častým problémom pri použití svoriek na zariadeniach, ktoré vyrábajú laky, farby, rozpúšťadlá alebo živice, je obtiažne úplne obmedziť proces prekrytia povrchu s materiálom. Uistite sa, že elektrostatická uzemňovacia vrstva izoluje, čiastočne alebo úplne neguje jej účinnosť. Týka sa nielen zariadení, ale aj kontajnerov a dátových nádrží na skladovanie uvedených materiálov.