Zona nebezpecenstva vybuchu benzinovej stanice

Smernica ATEX (Atmosphères Explosibles, známa tiež ako smernica 94/9 / ES - je nariadením Európskej únie, ktoré definuje základné požiadavky na dátové produkty pre použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Väčšina strojov a nástrojov používaných v uhoľných baniach je schopná nebezpečenstva výbuchu metánu a uhoľného prachu a smernica ATEX sa uplatňuje na zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v oblastiach vystavených riziku výbuchu. Až donedávna sa navzájom delili bezpečnostné nariadenia v konkrétnych krajinách Európskej únie, čo sa považovalo za výraznú prekážku voľnej výmeny tovaru medzi členskými štátmi.Z tohto dôvodu bola vytvorená zjednocujúca smernica ATEX, ktorá zjednotila existujúce dizajny a s istotou uľahčila pohyb materiálov v Európskej skupine. Pri vykonávaní ustanovení článku 100a Rímskej zmluvy je najdôležitejším cieľom smernice ATEX prideliť voľný pohyb tovaru, ktorý zabezpečí vysoký stupeň ochrany pred výbuchom. Pokiaľ ide o zariadenia určené na činnosti v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, Európsky parlament a Európska únia Otvorené 23. marca 1994 vydali smernicu ATEX 94/9 / ES, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2003. Okrem toho bola 16. decembra 1999 prijatá smernica 1999/92 / ES ATEX137 (tiež nazývaná UŽÍVATELIA ATEX, ktorá sa zase týka minimálnych požiadaviek na bezpečnosť rolí vo významoch, pri ktorých existuje riziko výbušnej atmosféry. Smernica ATEX 94/9 / ES nadobudla účinnosť do 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce smernice o starom prístupe 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

https://cideval-p.eu/sk/ Cideval PrimeCideval Prime - Najlepšia voľba pre chudnutie!

Označenie CE (francúzština: Conformité Européenneidentifikačné číslo certifikačného orgánusymbol odolný proti výbuchuvýbuchová skupinakategória zariadeniadruh ochrany proti výbuchuvýbuchová podskupinateplotná trieda

Odporúčame školenie Atex